Search

Search the Collection

348 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. Ginukov, Soviet
  Artist: L. Gorokhov, Soviet
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Izdatel’stvo “Plakat”
  Date: 
  1976
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.471
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 15-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  before 1933
  Medium: 

  Color lithograph on cardboard

  Accession Number: 
  2018.136.13
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Denioov, Soviet
  Artist: Pravdin, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1937
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.7
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: K. Zotov, Soviet
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Artist: Institut sanitarnogo prosveshcheniia/Narkom SSSR
  Date: 
  1939
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.70
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. Vladimirov, Soviet
  Printer: 3-ia tipografiia “Krasnyi proletarii”
  Publisher: Izdatel’stvo “Izobrazitel’noe iskusstvo”
  Date: 
  1961
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.321
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Publisher: Voennoe izdatel’stvo Ministerstva oborony SSSR
  Date: 
  late 20th century
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.956
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. Livanova, Soviet
  Printer: Moskovskaia tipografiia No. 5 Glavpoligrafproma
  Publisher: Izdatel’stvo “Sovetskii khudozhnik”
  Date: 
  1964
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.334
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Viktor Semyonovich Ivanov, Soviet, 1909–1968
  Artist: V. Briskin, Soviet
  Printer: 3-ia tipografiia “Krasnyi proletarii”
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1952
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.225
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: A. Volkov, Soviet
  Printer: 15-ia tipografiia “Iskra revoliutsii”
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1947
  Medium: 

  Color rotogravure

  Accession Number: 
  2018.136.178
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: P. Topanov, Soviet
  Printer: Tipografiia “Gudok”
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo “Iskusstvo”
  Date: 
  1940
  Medium: 

  Color rotogravure

  Accession Number: 
  2018.136.76
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages