Search

Search the Collection

4,267 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Pyotr Vasilyev, Russian, 1899–1975
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Iskusstvo, Moscow-Leningrad
  Date: 
  1940
  Medium: 

  Offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.77
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Grigorii Shegal, Russian, 1889–1956
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1932
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.20
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Mikhailov, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.43
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1928
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.59
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Moravov, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.42
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Vasily Svarog, Russian, 1883–1946
  Printer: “Geokartprom,” kartograficheskaia fabrika imeni V.V. Dunaeva
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.27
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: S. M. Karlov, Russian, active early 20th century
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  ca. 1930
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.57
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: K. V. Nikolaeev, Russian, active early 20th century
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  1922–33
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.14
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: N. Notov, Soviet
  Printer: Gosudarstvennaia litografiia imeni M. Tomskogo
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.41
  Culture: 
  Soviet, Leningrad
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Samuil Adlivankin, Russian, 1897–1966
  Printer: 21-ia tipografiia OGIZ imeni Ivana Fedorova
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  before 1933
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.12
  Culture: 
  Soviet, Leningrad
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages