Search

Search the Collection

1,042 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Iakovlev, Soviet
  Printer: “Geokartprom,” kartograficheskaia fabrika imeni V.V. Dunaeva
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.26
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: V. V. Rozhdestvenskii, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.39
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: N. Kasatkin, Soviet
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.48
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: K. I. Maksimov, Soviet
  Printer: 6-ia ofset-pechatiia “Transpechati”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.45
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: P. I. Kotov, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  ca. 1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.56
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: V. P. Anderson, Soviet
  Author: M. Dolinov, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  before 1933
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.15
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Date: 
  ca. 1977
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.484
  Culture: 
  Soviet
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Date: 
  ca. 1977
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.493
  Culture: 
  Soviet
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: I. Iurchuk, Soviet
  Publisher: Mezhdunarodnii konkurs politicheskogo plakata
  Date: 
  late 20th century
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.930
  Culture: 
  Soviet
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: S. Smirnov, Soviet
  Publisher: Mezhdunarodnii konkurs politicheskogo plakata
  Date: 
  late 20th century
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.931
  Culture: 
  Soviet
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages