Search

Search the Collection

338 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Artist: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1932
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.20
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: Mikhailov, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.43
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1928
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.59
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: Moravov, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.42
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: “Geokartprom,” kartograficheskaia fabrika imeni V.V. Dunaeva
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.27
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: C. M. Karlov, Soviet
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  ca. 1930
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.57
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 1-ia Obraztsovaia tipo-litografiia Gosizdata
  Publisher: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  ca. 1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.52
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist, copy after: V. Nikolaeev, Soviet
  Author: M. Dolinov, Soviet
  Printer: 5-ia litografiia “Mospoligraf”
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  before 1933
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.14
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Mikhailov, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1932
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.17
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Razhin, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.29
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages