Search

Search the Collection

337 results

  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: I. Sychev, Soviet
  Printer: Ordena Lenina tipografiia gazety “Pravda” imeni V.I. Lenina
  Publisher: Plakat Krokodila
  Date: 
  1965
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.352
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: A. Plastov, Soviet
  Printer: Tipo-litografiia gosplanizdata
  Publisher: Iskusstvo, Moscow-Leningrad
  Date: 
  1944
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.100
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: E. Shcheglov, Soviet
  Printer: Ordena Lenina tipografiia gazety “Pravda” imeni V.I. Lenina
  Publisher: Plakat Krokodila
  Date: 
  1962
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.324
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Viktor Semyonovich Ivanov, Russian, 1909–1968
  Author: Vera Inber, Soviet
  Printer: Tipo-litografiia gosplanizdata
  Publisher: Iskusstvo, Moscow-Leningrad
  Date: 
  1943
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.93
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Proprietor: Gosudarstvennoe izdatel’stvo
  Date: 
  1928
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.61
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Unknown
  Printer: 21-ia tipografiia OGIZ imeni Ivana Fedorova
  Publisher: Gosudarstvenno-aktsionernoe izdatel’skoe obshchestvo “Zemlia i Fabrika”
  Date: 
  ca. 1930
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.51
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. Svarog, Soviet
  Printer: 3-ia tipografiia “Krasnyi proletarii”
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.31
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: E. M. Batyr’, Soviet
  Printer: Tipografiia “Metallurgizdata”
  Publisher: Izdatel’stvo “Rechnoi transport”
  Date: 
  1958
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.290
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: V. P. Anderson, Soviet
  Printer: 12-ia litografiia “Mosoblpoligrafa” i ofset-pechatnia “Rabochee delo” Mospoligraf
  Publisher: Khudozhestvennoe izdatel’skoe aktsionernoe obshchestvo AKhR (Assotsiatsiia khudozhnikov revoliutsii)
  Date: 
  before 1933
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.16
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view
  Collection Objects
  Prints and Drawings
  Artist: Iakovlev, Soviet
  Printer: “Geokartprom,” kartograficheskaia fabrika imeni V.V. Dunaeva
  Publisher: Ob”edinenie gosudarstvennykh knizhno-zhurnal’nykh izdatel’stv-Izdatel’stvo Izobrazitel’noe iskusstvo (OGIZ-IZOGIZ)
  Date: 
  1931
  Medium: 

  Color offset lithograph

  Accession Number: 
  2018.136.26
  Culture: 
  Soviet, Moscow
  Period: 
  20th century
  Classification: 
  Works on Paper - Prints - Posters
  Status: 
  Not on view

Pages