Search

Search the Collection

41 results

  Plakat Secesyjny (Art Nouveau Poster)
  Untiled (circus poster)
  Teatr Wielki, Czajkowski, Francesca da Rimini
  Teatr Wielki, Alban Berg, Wozzeck
  Polske Surrealister (Polish Surrealists), Charlottenborg, 10–23 August 1970
  Teatr Dramatyczny, Stanislaw Przybyszewski, Śnieg (Snow)
  Wanda, C. Norwid
  Operetka Warszawska, Tadeusz Dobrzariski, Loża Królewska
  Prawo Ulicy (Law of the Streets)
  F. Dürrenmatt, Frank V (opera banku prywatnego) (Frank V [private bank opera]), Teatr Dramatyczny

Pages