Search

Search the Collection

1,271 results

  Nakamura Kichiemon II as Keyamura Rokusuke in "Keyamura"
  Kataoka Takao I as Fujiya Izaemon in "Yoshidaya"
  Ichikawa Ennosuke III as the demon of Adachigahara in "Kurozuka"
  Ichikawa Danjuro XII as Umeomaru in "Kurumabiki"
  Ichikawa Danjuro XII as Jiraiya from "Jiraiya"
  Bando Tamasaburo V as the courtesan Okaru in "Gion Ichiriki Jaya"
  Matsumoto Koshiro IX as Kamakura Gongoro in "Shibaraku"
  Nakamura Kichiemon II as Togashi Saemon from "Kanjincho"
  Ichikawa Danchiro IV as Shichibyoe in "Kagekiyo"
  Onoe Kikugoro VII as Benten Kozo in "Benten Musume Meo no Shiranami"

Pages