Search

Search the Collection

28 results

  Teatr Wielki, Alban Berg, Wozzeck
  Polske Surrealister (Polish Surrealists), Charlottenborg, 10–23 August 1970
  Teatr Dramatyczny, Stanislaw Przybyszewski, Śnieg (Snow)
  Wanda, C. Norwid
  Operetka Warszawska, Tadeusz Dobrzariski, Loża Królewska
  Prawo Ulicy (Law of the Streets)
  F. Dürrenmatt, Frank V (opera banku prywatnego) (Frank V [private bank opera]), Teatr Dramatyczny
  Friedrich Dürrenmatt, Wizyta Starszej Pani (The Visit), Teatr Dramatczny M. St. Warszawy
  Cena Strachu (The Wages of Fear)
  Boris Godunov

Pages