Search

Search the Collection

16 results

  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180
  Polska Krajowa (Republic of Poland), 100 Marek Polskich, 23 September 1919
  Polska Krajowa (Republic of Poland), 1/2 Marki Polskiej, 7 February 1920
  Polska Krajowa (Republic of Poland), 20 Marek Polskich 23 September 1919
  Polska Krajowa (Republic of Poland), 20 Marek Polskich 23 September 1919
  Dawn Over City, Lodz

Pages