Search

Search the Collection

2 results

    Elagu sangarlik Eesti Tallinna Laskurkorpus - eesti rahva au ja uhkus! (Long live the heroic Estonian Rifle Corps of Tallinn – the pride and honor of the Estonian people!), from the series Fotolent No. 11-12 (June 1945)
    Elagu Suure Oktoobri Revolutsiooni 28. Aasta-Päev! (Long live the 28th anniversary of the Great October Revolution!), from the series Fotolent No. 22 (October 1945)