Search the Collection

15 results

  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 10 zlotych, 1st of June 1982
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 5000 zlotych, 1st of June 1982
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 20 zlotych, 1st of June 1982
  Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (Government General of Warsaw - German occupied Polish Congress territory), 1 Marek, 9 December 1916
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 100 zlotych, 1st of June 1982
  Bank Emisyjny w Polsce, 100 zlotych, 1st of March 1940
  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180
  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180
  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180
  Polska Krajowa (Republic of Poland), 100 Marek Polskich, 23 September 1919

Pages