Search

Search the Collection

4 results

    Vasario 9. Tegyvuoja Stalino konstitucija! (February 9th. Long live Stalin’s constitution!)
    Pirkim paskolos Lakštus, ateitis mūs šviesi bus! Pasirašykite antrąją valstybinę paskolą tsrs liaudies ūkiui atkurti bei išvystyti! (Let us buy bonds, our future will be bright! Sign the second government bond to rebuild and develop the USSR people’s economy!)
    Guitar Player in Chair
    Portrait of Gertrude Stein