Search the Collection

5 results

    Söe-Ja Naftatoodangu Tōus Nsv Liidus Süsi (The Rise in Production of Coal and Oil in the USSR)
    Suure sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni kahekümne üheksas aasta. 1946 Veebruar 1946 10 puhkepäev. Nsvl ülemnōukogu valimiste päev. Kōik nsvl ülemnōukogu valimistele! (The twenty-ninth anniversary of the Great October Revolution. 1946 February 1946 10th Day of Rest. Election Day for the USSR Supreme Soviet. Everyone participate in the USSR supreme Soviet elections!)
    Meie kätes on tulevik! (The future is in our hands!)
    Mina olin kindlustatud 15 aasta peale ja nagu näed kindlustuse kestuse möödumisel riiklik kindlustus maksis mulle välja kindlustussumma 20,000r. Kuidas on aga sinuga lood? Teateid saab riikliku kindlustuse linna ja rajooni inspekuuridest. (I am insured for 15 years and, as you see, state insurance paid me over the period of the insurance paid to me the sum of 20,000 rubles. How are things with you in this regard? For more information, see one of the city or region state insurance inspectors.)
    Riikliku Kindlustuse Inspektuuris selgitatakse teile paremini kui suudan seda mina elukindlustuse hüvesid ja tingimusi (In the State Insurance Inspectorate it will be more clearly explained to you than I can the benefits and conditions of life insurance)