Search

Search the Collection

16 results

  Silver Medal of the Struggle for Independence
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 10 zlotych, 1st of June 1982
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 5000 zlotych, 1st of June 1982
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 20 zlotych, 1st of June 1982
  Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (Government General of Warsaw - German occupied Polish Congress territory), 1 Marek, 9 December 1916
  1794 The Four Golden Polish Tax Ticket
  Polska Rzeczpospolita Ludowa, 100 zlotych, 1st of June 1982
  Bank Emisyjny w Polsce, 100 zlotych, 1st of March 1940
  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180
  Kassowy-Billet Xiestwa Warszawskiego, One Talar, 1st of December 180

Pages